Kids

Ouderbetrokkenheid

Bij de ontwikkeling van kinderen hebben ouders en de school elkaar nodig, dat betekent praten met en luisteren naar elkaar.