Kids

Verzuim

3 – 7 – 10 keer te laat regeling volgens de leerplicht
3 Bij drie keer te laat komen op school: 
De leerkracht spreekt de ouder/verzorger aan op het ongeoorloofd verzuim.

 

Bij zeven keer te laat komen op school:
Leerkracht geeft bij directeur/teamleider aan dat de leerling, na een gesprek met ouders/verzorgers nog steeds te laat komt. De directeur/teamleider plant een gesprek in met ouders.

 

10 Bij tien keer te laat komen op school:

Het verzuim houdt nog steeds aan. De leerkracht meldt dit bij de directeur/intern begeleider. De directeur stuurt ouders/verzorgers een brief dat er melding van het verzuim bij leerplicht wordt gedaan.