Kids

De Vreedzame School

DVS nieuws

 

13-03-20 Stage voor de mediatoren

Aanstaande maandag starten de mediatoren met het assisteren tijdens de pleinwacht op het schoolplein. De mediatoren gaan de pleinwacht ondersteunen bij het oplossen van kleine ruzies. Daarnaast gaan ze meespelen met kinderen die dat moeilijk vinden. We zijn benieuwd hoe de mediatoren dit gaan ervaren! 

 

27-09-19 Stop-Loop-Praat

Deze week hebben wij geoefend met het oplossen van een conflict. Wij lossen conflicten op middels Stop-Loop-Praat. Als een leerling iets ongewenst doet, zegt de leerling eerst "stop". Gaat de ander door met ongewenst gedrag, dan zoekt de leerling een andere plek (loop). Blijft het ongewenste gedrag aanhouden dan vertelt de leerling het tegen de leerkracht of mediator (praat)

 

 

06-05-19 We zijn allemaal anders

Na de meivakantie zijn we gestart met blok 6 van De Vreedzame School. Het doel van dit blok is om een open houding te creëren bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen. In groep 8 blikken de leerlingen terug op hun basisschooltijd en nemen op een goede manier afscheid van elkaar en van de school. 

 

04-03-19 We dragen allemaal een steentje bij

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met blok 5 van De Vreedzame School. Het doel van dit blok is om de leerlingen te stimuleren tot het leveren van een actieve bijdragen aan de gemeenschap die de klas is. 

 

21-01-19 We hebben hart voor elkaar

Na de kerstvakantie zijn we gestart met blok 4 van de vreedzame school. Het doel van dit blok is dat de leerlingen de vier basisemoties kunnen herkennen (bang, blij, boos en verdrietig). Tijdens de LKP Spel les hebben de leerlingen opgeschreven wanneer ze zich bang, blij, boos of verdrietig voelen. 

 

 

 

De vreedzame school op de PH Schreuderschool

Sinds 2006 zijn scholen verplicht om een bijdrage te leveren aan burgerschapsvorming. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, en zich positief sociaal gedragen. Het programma is inmiddels met veel succes op zo’n 450 basisscholen ingevoerd, waaronder op de P.H. Schreuderschool.

 

Samenwerken

Wij werken samen met onze leerlingen aan een school
• Waar leerlingen een stem hebben;
• Waar een oefenplaats is voor volwaardig burgerschap;
• Waar sprake is van minder conflicten en ordeverstoring;
• Met betere relaties binnen de groep;
• Waar sociale competentie vergroot wordt;
• Waar leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas en de school.

 

Leerlingen worden opgeleid tot mediator, en krijgen ook andere verantwoordelijkheden. In de klas, én in de school. Leerlingen leren zo, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als toekomstig burger in onze democratische samenleving. De klas en de school worden een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.