Kids

Leerlingenraad

Welkom op de pagina van de leerlingenraad! 
Ook in schooljaar 2019-2020 zullen we starten met een leerlingenraad. Deze leerlingen komen tien keer per jaar bijeen om te praten over allerlei zaken die met school te maken hebben. Ze hebben het bijvoorbeeld over de schooltijden, de inrichting van het schoolplein, eventuele nieuwe methodes. Ook kunnen leerlingen op de P.H. Schreuderschool nieuwe ideeën inbrengen door middel van de ideeënbus die in de hal staat. Deze ideeën worden dan op de eerstvolgende vergadering besproken door de leerlingenraad. 

 

Binnenkort maken we de leerlingen van de leerlingenraad op deze pagina bekend!