Kids

Vrije dagen en vakanties

Hieronder staan alle vrije dagen en vakanties. Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij. 

Maandag 16 september

Studiedag

Dinsdag 17 september

Prinsjesdag

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober

Herfstvakantie

Dinsdag 12 november

Studiedag  

Donderdag 5 december

Sinterklaas. Leerlingen zijn om 12.15 uur vrij.

Vrijdag 20 december   

Studiedag

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari Kerstvakantie
Woensdag 5 februari Studiedag
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari Voorjaarsvakantie
Donderdag 12 maart Studiedag
Vrijdag 10 april Goede vrijdag
Maandag 13 april Tweede Paasdag
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 8 mei Meivakantie
Donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei Hemelvaart
Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag
Maandag 8 juni Studiedag
Vrijdag 17 juli Margemiddag. Leerlingen zijn om 12.15 uur vrij
Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus Zomervakantie